Gayrimenkul Değerleme

Ülkemizde, gayrimenkul değerleme sektörünün değerleme kuralları, değerleme sırasında dikkat edilecek hususlara ilişkin kanun, yönetmelik veya benzeri yasal düzenlemeler SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından düzenlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul değerleme konusuna hassasiyetle yaklaşması ve Uluslararası Değerleme Standartlarının ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının ülkemiz tarafından kabul edilerek yürürlüğe konması ile bankacılık ve finans sektöründe yeni uygulamalar ortaya çıkmış ve gayrimenkullere ilişkin değerlemelerin, SPK tarafından lisans verilen şirketler tarafından yaptırılması bir gereklilik haline gelmiştir.

terradegerleme

Gayrimenkul değerleme nedir?

Değerleme, ya da diğer nitelemeleri ile değer biçme, değer takdiri veya kıymet takdiri taşınır ve taşınmaz mal ve hakların, değerleme günündeki olası değerinin uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemleriyle, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere dayanarak hesaplanmasıdır.  Bu doğrultuda gayrimenkulün veya gayrimenkul projesinin, piyasaya hakim SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslandırılmış uzman kişiler aracılığıyla alım-satım işlemine konu olduğu andaki gayrimenkul hak ve faydalarının değerinin tespit edilmesi gayrimenkul değerleme raporlarının içeriğini oluşturur.

Gayrimenkul değerleme yapılırken değer tespitine etki eden faktörler nelerdir?

Bir gayrimenkulün incelenmesi sonucunda değer tespitinde dikkate alınacak unsurlar; gayrimenkulün bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu ve bu nüfusun demografik özellikleri, çevre koşulları, doğal afet riski taşıyıp taşımaması, güvenlik önlemleri, kamusal hizmetlerden kolayca yararlanabilme özelliği, kültürel ve sosyal alanlar ile alışveriş merkezlerine olan uzaklığı, toplu taşıma araçlarına ulaşım kolaylığı, taşınmazın satılabilirlik ve devredebilirliği, gayrimenkul değerlemeye konu taşınmaz bir konut ise yapının niteliği, arsa payı, yapı net ve brüt alanları, kullanım fonksiyonu, konutun yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve kullanım biçimleri sayılabilir. Bu doğrultuda gayrimenkulün değerlerini etkileyen faktörler içsel faktörler ve dışsal faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır;

Gayrimenkulün değerini etkileyen içsel faktörler doğrudan taşınmaza ait özelliklerdir. Bu faktörler fiziki koşullar, fayda, kıtlık ve devredilebilirlik şeklinde sınıflandırılır. Dışsal faktörler ise, gayrimenkule ait olmayan taşınmazın dışındaki koşul ve etkenlerdir. Bu faktörler; ekonomik unsurlar, sosyo-kültürel unsurlar ve yasal unsurlar olarak sınıflandırılır.

Terra Gayrimenkul Değerleme

Gazi Umur Paşa Sokak,
Balmumcu Plaza-3
No: 34/11, 34349
Balmumcu Beşiktaş/İstanbul

Telefon: +90 (212) 216 18 88
Faks: +90 (212) 216 19 99
E-Posta: info@terradegerleme.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>